T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MUĞLA / KÖYCEĞİZ - Atatürk Ortaokulu

Tarihçe

 

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Okulumuzun Tarihçesi

 

 Köyceğiz Atatürk İlköğretim Okulu önce ilçe köylerinin müşterek beş sınıflı yatılı bir okulu olarak iki katlı yapılması tasarlanmış ve 1937 yılında Vali Recai GÜRELİ zamanında temeli atılmıştır.

Temeller atılırken fazla miktarda su çıkması ve arazının yumuşak bulunması, köy okullarının beş sınıfa çıkarılması ile okul sonradan bir katlı olarak yapılmış ve temeller betonla kuvvetlendirilmiştir.

Okulun inşaatına 1938/1939 yıllarında devam edilmiş, duvar kısımları bitirilmişken araya 16 aylık bir fasıla verildikten sonra Sayın Vali İbrahim Etem Akıncı’nın yüksek yardımları ile Haziran 1941 tarihinde yeniden inşaata başlanmıştır.

Ekim 1941 inşaatı yapan Muğlalı Mehmet Genek okulun güney kısmında dört derslik ile Başöğretmenlik odasını bitirerek inşaata son vermiş ve okula taşınarak 1941/1942 Öğretim yılına yeni okulda başlanmıştır.

Okulun ikinci kısım inşaatına Haziran 1942 de başlanmış ve Eylül 1942 de bitirilerek bugünkü durumuna getirilmiştir.

1942 yılından itibaren okulun bahçesinin kurulmasına başlanmış, halkın yardım; Milli Eğitim Müdürü Avni GÜNAL’ın yakın ilgisi ve okul bahçesinin geliri ile bahçe duvarının bir kısmı bitirilmiştir. İlköğretim Müfettişi Rıza GÜREL in yardımı ve Kaymakam Orhan AKBAY’ın hizmetleri ile de bahçe duvarının ikici kısmı bitirilerek bugünkü hale getirilmiştir

Mevcut okul binamızın ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi, çift öğretim sakıncaları düşünülerek okul idaresinin gayretleri ile okulumuz bahçesinde ikinci kısmı bitirilerek bugünkü hale getirilmiştir

Mevcut okul binamızın ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi. çift öğretim sakıncaları düşünülerek okul idaresinin gayretlen ile okulumuz bahçesinde ikinci bir bina yapılması kararlaştırılmıştır

1964 yılında okul bahçesine 3 derslik olarak ilave edilen bina aynı yılda öğretime açılmıştır ne yazık ki bilinmeyen bir kışı tarafından 16 Şubat 1974 yılında tamamen yakılmıştır

1975 yılında yanan binamıza okul idaresinin üstün gayretleri sonucunda 2 derslik daha ilave edilerek 5 derslik olmak üzere 1975-"976 öğretim yılında tekrar hizmete girmiştir

 

okl

 

 

 FEHMİ BAŞOĞLU EKDERSLİKLERl:

Ölmeden önce kardeşi Kastım BAŞOĞLU’na Köyceğiz de İkinci bir Eğitim yuvası yapılmasını istediğim ve bu iş için 2.5 Milyon TL ayırdığım söyleyen merhum Fehmi BAŞOĞLU’ nun bu isteğini ömrü vefa etmediğinden vasiyeti üzerine kardeş faaliyete geçerek gerçekleştirmek istemiştir.

Kazım BAŞOĞLU ile yapılan konuşmalara sonunda bu parayla bugünki şartlarda başlı başına bir okul yapılamayacağı kendisine anlatılmış, amaçlarının gerçekleştirilmesi için ancak mevcut ikili öğretim yapan Merkez Atatürk İlköğretime döndürmenin faydalı olacağı anlatılmıştır Bunun üzerine Kazım BAŞOĞLU bu teklife evet demiş yalnız yaptırılacak dersliklerin adına merhum Fehmi BAŞOĞLU isminin verilmesini şart koşmuştur Bu teklifi Vilayet Makamına iletilmiş, yetkililerce kabul edilmiştir

Milli Eğitim Müdürü ile Kazım BAŞOĞLU arasında gerekli mutabakat sağlanmış.dersliklerin yapımı gerçekleşmiş ve ön çalışmalara başlanmıştır. İl Daimi Encümenin yapılacak ek derslikler için Fehmi BAŞOĞLU isminin, verilmesi kararı çıkmış ve İl İmar Müdürlüğü ile Mili Eğitim Müdürlüğü teknik elamanlarınca dersliklerin tip proje örnekleri verilmiş, ilçemiz mimarlarından Elem AY ile inşaat Mühendisi Ali GÜN tarafından ek dersliklerin planı çizilip gerekli teknik hesaplar yapılmıştır Dersliklerin çizilen planı ve yapılan teknik hesapları tamamlandıktan sonra İl İmar Müdürlüğünce tetkik edilmiş derslikleri yaptıracak Kazım BAŞOĞLU’na teslim edilmiştir Derslikler 8 sınıf 1 öğretmen odası olmak üzere Kazım BAŞOĞLU tarafından 2.600,000TL si anahtar teslimi mütahite verilmiştir İnşaatı alan mutahit gerekli ön hazırlıkları yaptıktan sonra 20 MART 1980 Perşembe günü Muğla Valisi Çetin BİRMEK tarafından temeli atılmıştır

Ek derslikler yapımı Okul Müdürü Ümit TÜRK’ün üstün gayretleri ile hız’a devam ederek 1980-1981 Öğretim yılı başında hizmete girerek okul normal öğretime geçirilmiştir.

01 Temmuz 1982 günu Milli Eğitim Bakanı Haşan SAĞLAM okulumuza gelmiştir Okulumuz 1992-1993 öğretim yılında 8 yıllık İlköğretime geçerek 6 sınıf açılmıştır 1998-1999 Öğretim yılında okulumuz Pansiyonlu İlköğretime geçerek Eğitim Öğretime devam etmiştir Okulumuzda 56 Kız 76 Erkek olmak üzere toplam 132 Yatılı Öğrencimiz eğitim-öğretim görmekteyken 2005-2006 Yılında yatılı öğrencilerimiz yeni yapılan İMKB Pansiyonlu İlköğretim okuluna taşınmıştır.

İlköğretimin zorunlu 8 Yıl olmasıyla her yıl okulumuzun öğrenci sayısı artmış mevcut derslikler yetmez olmuştu. İl Genel Meclisi üyesi Muarrem ÖZÇAKIR’ın girişimleriyle yeni binanın yapımına başlanmış,15 derslikli ve üç katlı bina 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmiştir. 20 Haziran 2012’de 4+4+4 zorunlu eğitime geçilmesi ile bu bina ilkokul kısmına verilmiştir. Geri kalan binalarda ortaokul kısmı eğitim-öğretim görmektedir. Atatürk İlköğretim Okulu 20 Haziran 2012 Tarihinden itibaren ikiye bölünerek  bağımsız ilkokul ve bağımsız ortaokul olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Yayın: 20.12.2012 - Güncelleme: 31.12.2012 11:15 - Görüntülenme: 548